25 Temmuz 2012 Çarşamba

ÖZÜRLÜLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU NEREDEN NASIL ALINIR ?


Özürlüler Kanunu’na göre;
Özürlülerle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar, tanılamalar
uluslararası özürlülük sınıflandırması temel alınarak hazırlanan
özürlülük ölçütüne göre yapılır.
Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, kamu
kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlikte gönderilmek
veya raporu verecek olan hastanenin baştabipliğine doğrudan
müracaat etmek gerekmektedir. (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarının ve hakem hastanelerin
listesine  www.ozida.gov.tr ve  www.mevzuat.gov.tr adresinden
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde ulaşılabilir.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder