18 Şubat 2012 Cumartesi

ÖMSS Genel Kültür - Coğrafya Deneme Soruları - Lise Dengi (69)

1.İnsan olma bilinci kazanmış bir kişiden,aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?
A) Kişilere, ekonomik durumlarına göre davranması
B) İnsanlara kırıcı davranışlarda bulunması
C) İnsan haklarına saygılı olması
D) Doğal çevreyi kirletmesi

2.Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?
A) Eğitim
B) Yaşama
C) Özel hayatın gizliliği
D) Her istediğimizi sınırsızca yapabilme

3.Devletin yol, su, kanalizasyon, elektrik, hastane,okul vb. kamu hizmetlerini yürütebilmesi için vatandaşlarından topladığı paraya ne denir?
A) Seçim B) Vergi C) Yasa D) Hak

4.Aşağıdakilerden hangisi, seçimle iş başınagelmez?
A) Milletvekili B) Muhtar C) Belediye başkanı D) Kaymakam

5.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin özelliklerindendir?
A) Bir kişinin egemenliğine dayanması
B) Yönetim gücünün babadan oğula geçmesi
C) Millet egemenliğinin esas olması
D) Ülke yönetiminde sadece zenginlerin sözsahibi olması

6.Truva Antik Kenti hangi ilimizin sınırlarıiçindedir?
A) Malatya B) Yozgat C) Çanakkale D) Diyarbakır

7.Aşağıdakilerden hangisi çeltik bitkisindenelde edilir?
A) Buğday B) Arpa C) Pamuk D) Pirinç8.Aşağıdaki illerden hangisi daha çok göç alır?
A) İzmir B) Uşak C) Sinop D) Muş

9.Aşağıdaki akarsulardan hangisi Akdeniz’e ulaşır?
A) Gediz B) BakırçayC) Göksu D) Sakarya

10.Aşağıdakilerden hangisi sönmüş volkanik dağdır?
A) Bolkar Dağları B) Erciyes Dağı C) Canik Dağları D) Yıldız DağlarıCevap Anahtarı : 1.C,2.D,3.B,4.D,5.C,6.C,7.D,8.A,9.C,10.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder